Chciznamku.cz - ochranná známka, Blog,

Blog

Prohlédněte si náš blog. Dozvíte se vše o našich službách a registraci ochranné známky.

Ochranné známky

Přihlášky ochranných známek Posoudíme zápisnou způsobilosti a poskytneme právní názor zkušenéhopatentového zástupce Odpovíme na všechny klientovy otázky ohledně ochranné známky Zpracujeme přihlášku ochranné známky bez formálních vad v souladu s požadavky jednotlivýchúřadů Přihlášky ochranných známek jsme oprávněni podávat k úřadům: Úřad průmyslového vlastnictví ÚPV Úřad Evropské u...

Více informací

Patenty a užitné vzory

Naše kancelář zajišťuje klientům dlouhodobě komplexní služby týkající se vynálezů,užitných vzorů a průmyslových vzorů v rámci území ČR, Evropského patentu i vmezinárodním měřítku. Zkušený patentový zástupce zpracuje přihlášku patentu a/nebo užitného vzoru Přihlašujeme patenty, užitné vzory a průmyslové vzory do všech zemí světa Zabezpečujeme platby udržovacích poplatků a obnovy ...

Více informací

Design a kód (c) 2016 wedipa.com, všechna práva vyhrazena TETRAPAT